Uitgebreid zoeken

 
Selectie ongedaan maken
Alles deselecteren Select all
 

Privacy policy

Privacy policy Tickets2work.nl

Bij de exploitatie van onze software respecteren wij de privacy van een ieder die daarvan gebruik maakt. Wij garanderen dat de door jou verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit voor de levering van onze diensten noodzakelijk is. Voor het overige worden je persoonsgegevens slechts gebruikt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover daarnaar gevraagd wordt of relevant is, is voor de levering van onze diensten vereist een opgave van je (bedrijfs)naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, KvK-nummer, bank- of girorekeningnummer, website en betaalgegevens. Deze gegevens worden gebruikt en opgeslagen voor zover noodzakelijk is om onze diensten deugdelijk te kunnen uitvoeren. Persoonsgegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving.

Tickets2work.nl zal je persoonlijke gegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Derden kunnen slechts kennisnemen van je persoonlijke gegevens voor zover zij zijn betrokken bij de uitvoering van onze diensten.

Cookies worden uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening te vergroten, derhalve worden door middel van cookies geen gebruiksprofielen opgesteld en wordt je surf- en zoekgedrag niet gevolgd teneinde commerciƫle doelen te dienen.

Nieuwsbrieven afkomstig van Tickets2work.nl, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvang je uitsluitend met je uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvang je geen aanbiedingen van derden. Indien je niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van Tickets2work.nl dan kun je dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Indien je door middel van onze software een betaling verricht, geschiedt dit door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Ook je betaalgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is.

Indien je nog vragen heeft over de privacy policy van Tickets2work.nl dan kun je contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u op www.tickets2work.nl. Wij helpen je graag indien je vragen hebt over de door jou verstrekte gegevens of indien je jouw gegevens wilt wijzigen.

Ticlets2work.nl is een initiatief van
Toolbox55 BV
Havenstraat 3
6211 GJ Maastricht